JEDNOTLIVÁ PŘEDSTAVENÍ

IT STORY

aneb zaručeně pravdivý příběh o tom, proč v roce 1654 Švédové nedobyli Brno. Tato šermířská parodie velice neformálním zbůsobem přibližuje divákům skutečnou epizodu z konce třicetileté války, kde malé nedorozumění v komunikaci zvrátilo průběh bojů. Skutečná historická data jsou podána velice humornou formou, která se přizpůsobila tempu dnešního, moderního světa. IT STORY je divácky velice úspěšná a žádaná hra.