FIREMNÍ AKCE

Pro firmy nabízíme stmelovací a poznávací akce. Hosté jsou nenásilně zapojováni do nejrůznějších interaktivních soutěží v prostředí, které dýchá historickou atmosférou.

Soutěže jsou vhodné pro ženy i muže, nikdo není zvýhodněn. Týmy navzájem soupeří a čas rychle ubíhá..

Připravíme kulisy, stany, výzdobu, ozvučení a program v historickém duchu. Pobaví vás kejklíř, tanečníci, živá hudba, rytíři v plné zbroji, mušketýři, fakír, plivači ohně i další umělci. Můžete si vyzkoušet zbroj, práci na hrnčířském kruhu, šerm i jiné dovednosti našich předků. Celou akci může zakončit ohňostroj.